skip to Main Content

Terapijsko jahanje predstavlja već desetljećima priznatu i dokazanu metodu pomaganja djeci i odraslima s posebnim potrebama, fizičkim ili mentalnim poteškoćama, da razviju i poboljšaju svoje vještine, kao i opće fizičko i mentalno zdravlje.

Po definiciji, terapijsko jahanje je jahanje prilagođeno osobama s posebnim potrebama. Kretnje konja pospješuju ravnotežu, probavu, mišićni tonus, umanjuje spazme, opušta, te pruža neopisiv osjećaj.

Konji su životinje teške 500 kg i nije jednostavno jahati i voditi toliku životinju. U terapijskom jahanju koriste se mirni i dobro školovani konji. Za djecu s posebnim potrebama najvažnije je vježbati ravnotežu koju konj stalno zahtjeva na neagresivan način. Sami pokreti konja govore tijelu jahača kako je to hodati.

Neke dijagnoze kod kojih je terapijsko jahanje indicirano su Aspergerov sindrom, autizam, cerebralna paraliza, mentalna retardacija, encefalomijelopatija, mladenački reumatoidni artritis, Leighova bolest, multipla skleroza, Prader Will sindrom, spina bifida, iskrivljena kralježnica, traumatska ozljeda mozga, hiperaktivnost i poremećaj pažnje, oštećenje vida, depresivnost, Downov sindrom, Guillian-Barre sindrom, poteškoće učenja, hipotonija, Parkinsova bolest, epilepsija, ozljeda kralježnice, moždani udar, amputacije…

Back To Top