skip to Main Content

Rekreativno jahanje odličan je način za opuštanje, stjecanje novog iskustva i povezivanje s prirodom.

Rekreativno jahanje u prirodi, ili terensko jahanje, organiziramo u okolini kluba. Jahanje konja u prirodi je jedinstven doživljaj za čovjeka. Cilj nam je kroz rad s konjima promovirati zdrav način života, razvijati ekološku svijest i odgovornost, posebno kod mladih.

Koje su blagodati rekreativnog jahanja?

Razvoj vještina komunikacije s konjem pospješuje te iste vještine i sa drugim ljudima. Vještina jahanja razvija kod čovjeka odgovornost, povjerenje, sposobnost vodstva, komunikacijske i edukacijske vještine.

Čovjek može razviti osjećaj kontrole jer svaki rad s konjem zahtijeva punu koncentraciju i praćenje akcija i reakcija. Čovjek mora znati dobro komunicirati i s konjem i sa ljudima ako želi savladati vještinu jahanja. U tom pogledu jahanje je društvena aktivnost. Situacije koje se dogode povremeno, koje su nepredvidive, uče čovjeka da se nosi sa takvim situacijama, savlada strah i stavi situaciju pod kontrolu.

Back To Top